Sede electrónica Concello de Cariño

07:42:55 Xoves 30 de novembro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Transmisión de titularidade de licenza para acometida de auga e rede de sumidoiros

O procedemento de "transmisión de titularidade de licenza para acometida de auga e rede de sumidoiros" regula a concesión, por parte do Concello, da transmisión de titularidade de acometida de auga e rede de sumidoiros.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de transmisión de titularidade de licenza acometida de auga e rede de sumidoiros.
  • Plano de situación.
  • Plano de planta das instalacións interiores de auga e rede de sumidoiros previstas visado por colexio de arquitectos.
  • Memoria de fontanaría do proxecto e/ou proxecto contraincendios.
  • Escritura de propiedade ou documento que acredite a dispoñibilidade do inmoble para o que solicita a acometida.
  • DNI ou CIF do titular.
  • Contrato entre quen promove e quen constrúe en caso de obras.
  • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Transmisión de titularidade de licenza para acometida de auga e rede de sumidoiros.

Unidade tramitadora:
Servizos Técnicos: Infraestruturas.

Inicio do procedemento:
Inicio por instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Recurso aplicable: Reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Ver o art. 6 da ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                       Presencial.