Sede electrónica Concello de Cariño

00:01:48 Xoves 22 de outubro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Prórroga de licenza de obras

O procedemento "prórroga de licenza de obras" regula o outorgamento dunha prórroga para dar inicio ou ampliar o prazo de execución das obras amparadas por unha licenza concedida con anterioridade.

Calquera persoa física ou xurídica que desexe obter unha prórroga de licenza de obras.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de prórroga de licenza de obras.
  • A partir da segunda prórroga, indicar na solicitude o orzamento pendente de executar e achegar o certificado do arquitecto onde conste este importe.
  • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.

Nome: Prórroga de licenza de obras.

Unidade tramitadora: Servizos Técnicos: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía ou Xunta de Goberno.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Recurso aplicable: Reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.